"JENSINES" historie


Artikler til belysning af Jensines historie


1820-1925 Om havne og træskibsværfter i Aalborg.

Af: Henning Bender
-1852- Brændevinsbrænderens børn.
 • Om værftet i Aalborg, hvor "JENSINE" blev bygget.
 • Diskution om det egentlige byggeår (1852 eller 1853).
 • Om hvorvidt det var det første eller det andet skib der blev bygget på værftet.
 • Om hvorfor Jensine fik sit navn.
Af: Stine Wiell
-1852- Om personen og skibsbyggeren Jacob Riis.

Af: Anders Monrad Møller
1864-1918
Pæreskuder og frugtsejlads
 • Om frugtsejlads fra Lohals
 • Om Jensines tilhørsforhold til Lohals 1961-1918
Af: Leo Kold
-1900- Vestre huse
 • Om Jensines navn (Om familierne i Vesterhuse)
 • Om Jensines herkomst (legenden om den forliste skonnertbrig fra Læsø)
Af: Leo Kold
1918-1939
JENSINE mellem to Krige
 • Om besværlighederne med at få fragtordre i mellemkrigstiden
 • Om en ny motor i 1924
Af: Stine Wiell
1939-1958
En hilsen fra Jensines hjemvand
 • Om Jensine og Egentlig-Ole (Narbjerg-Ole, alias Oluf Kristian Olsen)
 • Om sejlads i krigsårene
Af: Eske Wohlfahrt
-1947-
Thi kendes for ret
 • Brand om bord
Udskrift fra Sø- og handelsretten
1958-
Jensines skippere
 • Om den excentriske skipper Christian Johannes Spolum
Af: Erling Olsen
1965
Gensyn med Jensine i gråvejr
 • Om et møde med Jensine i Frederikshavn i 1966
Af: Holger Munchaus
1970-1977
Syv år for Jensine
 • Om købet af skrotbunken Jensine af Marskandiser Kaj
 • Om Restaureringen og den store optimisme
 • Der måtte en ny maskine til
Af: Sven-Erik Ravn
1977 Kølhalingsblokken

Af: Morten Gøthche
1986
Danmarks ældste fartøj under sejl
 • Om Jensine som eksponent for forrige århundredes jagttype
 • Overvejelser om skibets oprindelige udseende
 • Om det oprindelige ankerspil og det nye fra Løvejagten
Af: Morten Gøthche
1852-2002
Jensines vej til Haderslev
 • Sammendrag fra alle artikler til 150år's historie
Af: Gert Møbes