Til historisk index

Fra Træskibssammenslutningens årbog 1988 har vi klippet lidt i et indlæg
om "Kølhalingsblokken", af Morten Gøthche, ill. af Arne Gotved.


Kølhalingsblokken

Dansk Veteranskibsklub uddeler hvert år ved Træskibsejernes Sammenslutnings Pinseregatta en vandrepokal, en kølhalingsblok, til det bedst bevarede og restaurerede af de fremmødte skibe. Til denne opgave er der nedsat et lille bedømmelsesudvalg, bestående af en faglig konsulent og en repræsentant fra Dansk Veteranskibs klub.
Den faglige konsulent har hidtil været repræsenteret ved Chr. Nielsen, konservator på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og Dansk Veteranskibs klub har igennem mange år været repræsenteret ved Henning Vernon Larsen. Efter Chr. Nielsens død i 1982 fandt man det naturligt at bede mig, som skibsteknisk konsulent for Handels- og Søfartsmuseet, om at træde ind i udvalget, da blokken skulle uddeles ved pinseregattaen i Korsør 1983. Dansk Veteranskibs klub blev ved denne lejlighed repræsenteret ved Per Brandt Hjæresen.
Ved Træskibsejersammenslutningens pinseregatta i 1984 i Grenå stod jeg imidlertid helt alene om at uddele blokken, idet Dansk Veteranskibsklub havde måttet melde afbud. Jeg prøvede derfor at se tilbage på, hvilke skibe der gennem årene havde fået tildelt blokken og på hvilket grundlag, for at kunne danne mig et indtryk af, hvad der i udvalget havde været lagt vægt på. (....)


JENSINE

I 1977 var Kerteminde atter værtshavn for pinseregattaen, og her gik blokken til den bedagede jagt JENSINE af Haderslev. Efter i restaureringsmæssig henseende at have været længe under
vejs (de første bevaringsbestræbelser går helt tilbage til først i tresserne) dukkede JENSINE fuldt genoprigget op på Limfjorden i sommeren 1976 for så at høste laurbærene ved pinseregatten i Kerteminde i 1977. Som den eneste genopriggede gamle danske jagt, er den en perle i rækken af bevarede fartøjer.
JENSINE repræsenterer den typiske gamle danske jagt, som vi kender fra C.W. Eckersbergs billeder med de maleriske hvergarnsstriber på skroget, den let foroverstagede mast med den krumme top, det store gaffelsejl med den korte gaffel og endelig de lange pegende forgrejer. Restaureringen af jagten, der ejes af Klanskibslauget i Haderslev, er hvad angår rig såvel som dæksapteringen forbilledlig løst. Jagten JENSINE er bygget i 1852 af J.W.Riis i Aalborg, formentlig med navnet DE SYV SØSKENDE. JENSINE er således Danmarks ældst bevarede fartøj under sejl.