Til historisk index

Af: Leo Kold, Bragt i Efterretninger nr. 34 - 1990


Vestre Huse

Smukt mellem skovene nord for Lohals ligger Vestrehuse. Idyllisk snor den smalle kørevej sig fra øst ned til stranden, forbi de små huse med hver deres lille frugthave. De levende hegn, hvori der også var plantet frugttræer er desværre nu næsten borte.

Noget før stranden har vejen et ejendommeligt sving på mere end en halvcirkel. Her lægger man mærke til en slidt brolægning af flade sten, som tydeligt ses tværs over vejen.

Her lå i meget gammel tid et hus bygget i vinkel, og den ene længe lå tværs over vejen, med en overdækket gennemkørsel for trafik videre til de næste huse og til stranden. Brolægningen fortæller om den ejendommelige gennemkørsel.

Det var her, den gamle rokkedrejer Hans Chr. Pedersen og hans kone Singer boede. Han var skipper og drejede rokke om vinteren. Hos hans oldebarn Egon Pedersen i Vestrehuse hænger i stuen en akvarel af hans skib METTE KIRSTINE og her opbevares endnu det gamle drejelad. Det blev betjent med foden. En fjedrende egekæp under loftbjælkerne trak op så der igen med nyt fodtryk kunne drejes.

Jagten METTE KIRSTINE var for stor til Mabæk. Den måtte opankres for vinteren det eneste sted på Langeland, hvor der var læ mod alle vinde, nemlig Lindelse Nor. Det fortælles, at en gang hver vinter måtte konen gå til fods helt til Lindelse Nor, for at tilse jagten og især for at pumpe den læns, da den trak lidt vand. Manden havde travlt med sit håndværk .

Hos rokkedrejeren i Vestrehuse voksede syv børn op. Tre drenge og fire piger. Et par af pigerne blev senere skipperkoner, og de tre sønner sejlede alle. Efter dem er opkaldt jagten DE TRE BRØDRE af Lohals som førtes af sønnen Niels. Den blev bygget 1878 af bådebygger Fr.W. Nielsen i Bastemose og målte 16 BRT. En anden af brødrene Rs. Hansen havde først en dæksbåd IVARINE CATRINE af Lohals, men fik senere 1881 den ret store jagt IVARINE KATRINE af Lohals. (Ifølge Bent Pedersens optegnelser.)

Bent Petersen, Sprotoften i Nyborg har udfærdiget et i sin art enestående værk om skibene fra Lohals. Samtlige skibe tilbage i tiden er beskrevet. Der berettes om 157 forskellige fartøjer, som alle har været hjemmehørende i Lohals.

Jagten DE SYV SØDSKENDE er opkaldt efter en helt anden familie i Vestrehuse, nemlig Skipper Niels Sørensen, der også havde syv børn. En søn, skipper Martin Sørensen sejlede først med faderens jagt, men fik bygget sit eget skib galeasen ESTHER af Lohals i Randers 1906. (Nu ANNA MØLLER der ligger som veteranskib i Nyhavn.) En anden søn skipper Hans Sørensen med FREMAD af Lohals og endelig en tredie af sønnerne fra Vestrehuse, Rasmus Sørensen, som fra 1886 førte jagten ANA af Lohals.

Om jagten DE SYV SØDSKENDE skriver Bent Petersen: Bygget 1853 i Ålborg. 30 BRT. Ifølge Hans Pedersen Vestrehuse skulde den være bygget af træ fra en på Læsø strandet skonnertbrig.

Dette gamle skib sejler endnu under navnet JENSINE. Det ejes af Det danske Spejderkorps i Haderslev og er under faglig vejledning ført tilbage til sin oprindelige skikkelse.

Når JENSINE om sommeren anløber Lohals, da er den gamle vestrehusejagt (DE SYV SØSKENDE) igen hjemme.

Hans Rasmussen Vestrehuse, kaldet Hans Vesterhus, var ligeledes skip- per. Hans jagt hed LYKKENS HÅB.

Mellem de to nævnte familier i Vestrehuse boede skipper Jørgen Jensen, med den velholdte jagt CONSTANCE. Den havde hvergangsstriber, var listmalet, hvilket betød, at de øverste planker var malet med forskellig farve, som det ses på ældre skibsbilleder. CONSTANCE blev solgt fra Lohals i 1913 og 1918 forliste den på vej til Norge.

Jørgen Jensens søn, skipper Ludvig Jensen førte først skonnerten COLUMBA og senere en kort periode galeasen LEDA. Ved et uheld 1918, hvor LEDA skulle kølhale i Lohals sank skibet. Man havde krænget for hårdt. Ludvig Jensen forlod Vestrehuse og bosatte sig i Ålborg, og førte i mange år det meget fine skib SYLVIA af Ålborg, der var usædvanligt velholdt.

I haven foran huset ved svinget står der en ryghvirvel af en stor hval. Den er hjemført fra Island af skipper Aksel Petersen, da han, som ung sejlede på langfart med topsejlskonnerten FREYR. Kpt. C.L. Hansen Lohals.

Afdøde skipper Hans Pedersen Vestrehuse har fortalt om modelskibet HÅBET i Stoense kirke, at det er bygget af den gamle rokkedrejer i Vestrehuse, og af ham skænket til kirken.

Det er fortalt, at når de gamle skippere fra Vestrehuse talte om deres hjemby, brugte de betegnelserne: Ovenbys, midtbys og nedenbys. Skipperne boede "Midtbys".

Der er snakket sejlads og fortalt skipperhistorier de lange vinteraftner omkring petroleumslampen i de små stuer, midtbys i Vestrehuse.

Efterhånden forsvandt de små sejlskibe. De afløstes af de større motorskibe. En ny tid begyndte med disse skibe, hvoraf flere blev hjemhørende i Lohals.

Mange husker M/S LYRA af Lohals. Husker hvor velholdt dette smukke skib var. I 1971 blev LYRA solgt og det sidste i den lange række af træskibe fra Lohals forlod havnen.

Efter at have sejlet i omtrent 50 år gik skipper Hjalmar Eggert M/S LYRA af Lohals i land. Han er født og opvokset i Vestrehuse. Jørgen Jensen var hans bedstefar og hans onkel var Ludvig Jensen. Den sidste skipper fra Vestrehuse havde lagt op.

Efter hvad de ældre fortalte og med særlig hjælp fra Bent Pedersens optegnelser.

Leo Kold, Lohals.

 

I Vestre Huse boede:Husene "midtbys": Vesterhusevej nr.
5 Niels Sørensen. DE SYV SØDSKENDE
7 Jørgen Jensen CONSTANCE
9 Hans Pedersen INGEBORG
(Svinget) 11 Rasmus Hansen IVARINE CATRINE


"Nedenbys"
Hans Vesterhus LYKKENS HÅB (Huset er nedrevet)