På JOK tur med Krag Møller Band

Siden en gang tilbage først i 80-erne, har vi i KM Band ofte spurgt kassereren, om vi ikke snart havde nok på kontoen til en sommertur for bandet. Dengang hyrede vi det gode "skib" Riberhus for en aftentur på Ribe å til Restaurant Kammerslusen, hvor nogen hævder, vi forgreb os på læskedrikkene. For uindviede bør jeg nævne, at Riberhus var det til dato mest klodsede og kluntede, der nogensinde var blevet designet til at færdes i et vådt element. Derfor flygtede alle marskens køer langt væk, da vi møvede ud ad åen med fuld musik! Vi havde da vist også vore koner og mænd med dengang.jok.jpg


Efter mange års vedvarende pres, måtte kassereren til sidst modvilligt indrømme, at der måske kunne blive råd til en lille sommerudflugt. Vore bedre halvdele måtte nok blive hjemme, sagde han, hvorefter han hurtigt tilføjede, at Riberhus ikke sejlede på åen længere!

Tilfældigvis vidste et par musikere, at der i Haderslev ligger et rigtigt skib, der ikke havde noget at lave mandag den 31. maj. En aftale blev indgået bag kassererens ryg, og sommerturen var reddet! En tur på fjorden med Jensine! En bus til 15 mand med instrumenter samt fast og flydende blev bestilt, hvorefter vejret op imod mandagen kun blev bedre og bedre.

Uden umådeholden adfærd ankom vi til Haderslev Havn, hvor Jensine og Torbjørn begge i fin form tog imod os. Solen skinnede, en laber brise bar derudad og alle blev vi en kende overstadige. Det gav sig udslag i en typisk musiker-adfærd: instrumenterne blev i hast pakket ud, og rundt omkrig på Jensines dæk sås en godt brugt trommeslager, en svedende saxofonist, en dybt koncentreret tubaist og flere småkuldrede trompetister og basunister. En sådan "koncertopstilling" er ikke set før og bliver ikke set siden!. Torbjørn vidste ikke rigtig, hvordan han skulle se ud. Ænder kender ikke "On The Sunny Side Of The Street" (eller også gør de!), for de fløj over hals og hoved ud ad fjorden. Desværre spillede vi senere ude på fjorden , så de vendte lige så skyndsomt tilbage til havnen!

På filurlig vis lykkedes det Torbjørn at abstrahere fra det netop passerede og med en knivskarp manøvre bragtes Jensine fra kaj med et elegant svaj. Efter denne genistreg, måtte besætningens nerver dulmes med en pils og dram (Torbjørn deltog modvilligt i denne øvelse!). Hvad der for os lød som hul trampen fra 80 vilde heste, viste sig at være nogle flere af slagsen, der dog på enhver måde adlød skippers mindste forgodtbefindende, så Jensine tilfreds småbrummede gled østpå, mens solen fortrak vestpå!

Vel fra land viste det sig, at en blind passager havde sneget sig ombord. En vis hr. Gerken havde set sit snit til at lunte med i kølvandet på såvel Jensine som Lene. Som straf blev han straks sat i arbejde af skipper, der med kyndig mine og umisforståelige ordrer viste os andre landkrabber, hvorledes en sådan mandsperson håndteres på et gammelt sejlførende skib. Ingen af os ønsker nogensinde at blive udsat for denne behandling!joksejl.jpg

Efter en begivenhedsrig sejlads stod vi fjorden ud og passerede Ørby Hage i det mest bekvemme magsvejr, der er set på denne side af Alperne i år. Straks forstummede Jensines tilfredse brummen, og alle så forskrækket hen på Torbjørn. Er vi sprunget læk? Er der ikke mere brændstof? Hvordan kommer vi hjem? Mange bekymrede tanker fór gennem vore hoveder som sekstendedelsnoder i Bent's solo på koklokke i Cha-cah-cha'en!"Så skaffes der", tordnede skippers kommando, hvorefter alle med megen alvor så på hinanden indtil det gik op for os, at de medbragte madpakker skulle indtages medsamt en enkelt lille ting til halsen. Hvor var det godt! Nogen kunne endda godt spise to madpakker, så søen stod ikke særlig højt den mandag aften! Og så skulle maden fordøjes........troede vi!

"Op med sejlene"! Små tyndhudede kontorfingre rev i snorene så skindet flossede! Formand Poul, (som i bedste fald kun holder en blyant i hånden) stak hænderne dybt i lommen og hjalp Torbjørn med at kommandere med os andre kulier. Og det vil jeg sige: Hvor var det godt, vi havde ham den blinde passager med! Ud på bovsprydet, hen til stormasten... hele tiden undervejs med et eller andet stykke tov, der lige skulle hjælpes. Men så gik det også bare derudaf! Den gamle dame nød det! Brus for boven og glade ansigter på dækket. Det måtte koste en Gammel Dansk, mente skipper, og ingen turde sige ham imod.

Det gik simpelthen så flot, at vor ellers meget beskedne og forsagte 2. trompetist mindedes sin ungdom, hvor han havde sejlet verdenshavene tynde. På en for os uforklarlig måde fik han sig indsmigret hos skipper og fik overladt rorpinden. Og så tog Fanden ved ham: Hiv i storskødet, sejlet lever - 7 knob, hva' si'r I så! - Klar vendeeeee og vend! - Få så den fok hjem, for F..... Jo, han havde overtaget førstestemmen med myndighed. Flere ældre musikere så endda med en vis beundring på denne rorgængers adfærd. Det var en stor lettelse, da Torbjørn atter forlangte at få roret. Sejlene blev på en eller anden mystisk vis bjærget, og såvel formanden som Tenor-saxofonisten var at se på bovsprydet i færd med at gå i vejen for den blinde passager. Vor Herre så mildt til os den aften, thi ingen forsvandt i havets dyb, mens sejlene blev pakket.

Og så gik det bare tilbage mod solnedgangen ad en spejlblank fjord, hvori solens stråler flammede som et olieraffinaderi i flammer. Det endte lykkeligt alt sammen, for vi spillede ikke mere den dag, så måske kan vi en anden gang få lov til at komme tilbage til Jensine. For os var det ikke det værste, der kunne ske.


Dirigenten
2. december 2010, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco