Foreningen

Foreningen bag Jensine

 

Hvem er skibslaget?

Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og (inden Jensine blev købt) kendt som medbyggere af vikingeskibe. 
Vores bagland er spejderbevægelsen, selv om de fleste af os er blevet lidt for "store" til de traditionelle uniformer. 
Skibslaget ejer Jensine, uden at nogen af foreningens medlemmer har private økonomiske interesser i skibet. 
Medlemmerne rekrutteres blandt folk, der interesserer sig for at passe på et gammelt sejlskib, og som aktivt vil gøre en indsats for at være med til at sejle og vedligeholde Jensine.

Jensine nu

jensineOrganisatorisk fungerer foreningen effektivt. Skibslagets styrke ligger i sammenholdet, og i at så mange mennesker med forskellig baggrund har Jensine som fælles interesse. Den brede faglige vifte af både teoretisk og praktisk karakter sikrer, at der bliver taget velovervejede beslutninger på et kvalificeret grundlag, og at arbejdet bliver udført i overensstemmelse hermed.

Frivillig arbejdskraft

Fordi medlemsskaren er spredt over hele landet, planlægger vi arbejdet med klargøring og vedligehold herefter og arrangerer arbejdsweekender. Der rigges af i begyndelsen af oktober, og når Jensine atter rigges til i maj måned, samles alt igen i et kæmpemæssigt puslespil.

Betaling for sejlads

Sejlsæsonen strækker sig fra pinse til først i oktober. Vi sejler 10 ugetogter i sommerperioden, hvert med en besætning på 12 medlemmer, der alle betaler for at være med. Uden for sommerperioden sejles i weekenderne. De penge, der kommer ind ved kontingent og sejladsgebyr, dækker skibets daglige drift. Fordi Jensine er et såkaldt øvelsesfartøj, kræver hun en "uddannet" skipper som fører. Medlemskredsen tæller omkring 10 skippere, som skiftes til at have kommandoen ombord og føre skibet sikkert i havn.

Fornøjelse og pligter

Hovedformålet med at eje et skib er at sejle. Det gælder også for Skibslaget. Men for at der kan sejles, skal der lægges et stort arbejde i at holde skibet i forsvarlig stand.Jensine skal regelmæssigt på værft for at få synet skrog,, maskine og sikkerhedsudstyr. Det kræve et grundigt vedligehold og koster en masse penge. Dertil kommer ofte uforudsete reparationer af større eller mindre, art, som kan være den tue, der vælter læsset.

Kurs mod fremtiden

Vi arbejder seriøst med at sikre Jensines fremtid. Samtidig med at konkrete opgaver udføres, skal det økonomiske grundlag skaffes, og Skibslaget skal fungere såvel arbejdsmæssigt som socialt. Alle medlemmer er enige om det overordnede mål: Jensines fortsatte restaurering og vedligehold.

Der skal skaffes penge

De konkrete arbejdsopgaver består dels af almindeligt vedligehold og småreparationer, dels den opgave, der ligger i at få tingene udført historisk korrekt. Dertil kommer de større vedligeholdelsesopgaver, som kræver både stor arbejdsindsats og ekstra kapital. Jensine fik i løbet af 90'erne udskiftet stævn, de fleste lønningsstøtter, dæksplanker og motor - fire store projekter, der krævede en indsats ud over det sædvanlige. Hertil kom nye hvide sejl med et topsejl. Næste projekt er at få ført dækslugerne tilbage til det udseende, de havde i begyndelsen af forrige århundrede og få rettet kølsprængningen op. Begejstring og gå-på-mod er dog ikke tilstrækkeligt. Derfor arbejder vi i øjeblikket på at skaffe penge, så opgaverne kan udføres på en fornuftig måde og i det rigtige tempo. Vi er fast besluttet på at være med til at bevare det stykke danske kulturhistorie, Jensine er. Jensine fortæller sin egen historie ved at blive bevaret som oprindeligt bygget. Yderligere begrundelse for den fortsatte bevaring og restaurering af Jensine burde være overflødig.

Nye kræfter kommer til

Flere og flere unge mennesker ønsker at være med i arbejdet for og omkring Jensine. Det er et tegn på, at vi er på rette kurs, og på at et aktivt og engageret arbejde fortsat vil blive udført for at bevare Jensine - en af de overlevende "havets gråspurve" - og Danmarks ældste sejlende træskib.

 7. juni 2011, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco