Stævnprojekt - ny stævn på Jensine


I foråret 2021 blev der konstateret råd og svamp i plankerne i Jensines stævn. Ved nærmere eftersyn viste det sig at angrebet havde bredt sig til de indre og bærende dele af stævnen. Dette projekt blev igangsat i 2021 og færdiggjort i 2023

325643648_1216545765613856_8223674573287915067_n

I foråret 2021 blev der konstateret råd og svamp i plankerne i Jensines stævn. Ved nærmere eftersyn viste det sig at angrebet havde bredt sig til de indre og bærende dele af stævnen.
I samarbejde med Skibsbevaringsfonden blev Jensine nødtørftigt repareret i foråret 2021. Dette gjorde det muligt at holde Jensine sikkert sejlende i 2021 indtil gennemgribende renovering kunne igangsættes.

Det udestående store projekt bestod af følgende overordnede dele:

Forberedelse:
• For at få adgang til de indre stævndele afmonteres bovspryd, ankerspil, dele af dækket, palstøtte og toiletrummet i fronten.

Renovering af stævn
• Påvirkede stævndele fjernes. Nye dele fremstilles og monteres (palstøtte, bjørn, stævn og kantspanter).
• Skrog og dæk genopbygges.
• Alle nye dele overfladebehandles.

Afslutning
• Bovspryd, ankerspil etc. monteres

Den komplette renovering af stævnen blev udført henover vinteren 2022/23.

Her kom Jensine på land på Årøsund Bådebyggeri, hvorefter stævnen igen blev brækket ud. Denne gang blev alt træ der var ramt pillet ud, og stævnen blev bygget op igen under benyttelse af historisk korrekte bådebygningsteknikker. 

Det har været et stort projekt, men involvering fra mange af foreningens medlemmer såvel før, som under og efter selve udskiftningen af stævnen.

Inden stævnprojektet kunne igangsættes havde foreningen behov for finansiering der kunne dække alle planlagte udgifter. Ud over finansiering fra Skibsbevaringsfonden  blev en række fonde søgt om finansiering, og det lykkes fra private fonde samt ikke mindst "LAG Haderslev Tønder" og projektmidler fra den Europæiske Union.

Læs mere: LAG Haderslev-Tønder er støttet af Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

 

Lag     EuTilføj kommentar:


13. juni 2023, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco