Mindeord: Poul Erik Albret Hansen


Gert har skrevet nogle mindeord om Poul Erik Albret Hansen.

Poul Erik Hansen Albret

Det var livet som sejler der fyldte meget i Poul Eriks tilværelse.

Derfor vil vi fra jagten "Jensine", hvor han var skipper, mest holde os til at omtale sejlsporten.

Som stor knægt var han at finde på Haderslev fjord i Søspejderkorpsets Ålborgjoller (Der var "rigtige" søspejdere i Haderslev tilbage i halvtredserne).

Som medlem i Haderslev Sejl Club tilbragte han sine ledige stunder sammen med sejlervennerne.

Han købte først juniorbåden "Windrose", der senere blev afløst af folkebåden " Shang gri la".

Poul Erik arbejdede med sejlklubbens juniorafdeling og sejlede desuden både kapsejlads og hyggeture.

I halvtredserne og tresserne var det ikke almindeligt at sejle om natten eller i tåget og usigtbart vejr.

Duelighedsbevis var i sin vorden. Sammen med nogle andre pionerer fra sejlklubben tog Poul Erik til Sønderborg Søfartsskole, hvor forstander Jakobsen holdt aftenundervisning i navigation. Der deltog fiskere, toldere fra toldbåden "Viben", besætningsmedlemmer fra småskibe og andre interesserede. 1966 bestod han kystskippereksamen og året efter Sætteskipper af anden grad.

Poul Erik blev i 1981 Sætteskipper af I. grad.

Senere tog han som navigationslærer fat på at uddanne voksne til at bestå prøven til duelighedsbevis.

Han var også formand for sejlklubben i et par perioder.

I firserne var Poul Erik med familie på sit første ugetogt med "Jensine". Folkebåden var blevet solgt, og da Poul Erik blev skilt få år senere, valgte han at sejle med som gast, bedstemand og senere skipper på "Jensine".

Hvert forår arbejdede Poul Erik som skurgubbe med at klargøre "alt det løse". Her mødte han Ingrid, som han senere blev gift med. Deres fælles bryllupsgave var en folkebåd, der i en del år blev brugt til at sejle bælter og sunde tynde.

På grund af helbredsproblemer trak han sig fra skurarbejdet, ligesom den arbejdskrævende træfolkebåd blev erstattet af en glasfiberbåd af typen Polaris Drabant.

I Skibslaget satte vi stor pris på hans arbejdsvillighed og omhu med tingene, ligesom han var hyggelig og rar at være sammen med. Vi vil savne ham i vores fællesskab.

Poul Erik og Ingrid besluttede, at hans aske skulle strøs i Lillebælt fra Jensine, og opfordrede i dødsannoncen til, at man i stedet for at købe blomster satte pengene ind på Jensines konto.

Æret være Poul Eriks minde.

Gert


Poul Erik Hansen Albret, 1988
Storebælt 1988. Jensines rorpind er knækket i kuling. Foto Niels LarsenTilføj kommentar:


2. november 2010, Administrator

ikke logget ind. Klik her for at logge ind - Hjemmeside for jagten Jensine af Haderslev, bygget 1852 i Ålborg

Powered by Blackpoint and Umbraco